23/10 | Jag, Daniel Blake

59-årige snickaren Daniel har på grund av sjukdom blivit arbetslös för första gången i sitt liv. Enligt hans läkare bör han inte jobba under en längre period, men enligt myndigheterna är han för frisk för att vara sjukskriven. Detta resulterar i att han blir utan sjukpeng och tvingas bli aktiv arbetssökande för att få statligt bidrag. Daniels dagar fylls av febrila försök att fylla i rätt blanketter och sitta i telefonkö.

 

 

Loach på topp – visar att solidariteten inte dött– Svenska Dagbladet

En kuslig film om en verklighet som man inte trodde fanns– Kulturbloggen