8/4 | Boy Erased

En nutidsberättelse om hur Garrard som 19-åring outades som gay för sina fundamentalistiskt kristna föräldrar. Han ställdes inför valet att antingen förskjutas av familjen eller delta i kyrkans konversionsterapi för att bota hans homosexualitet och omvända honom till heterosexuell.