6/2 | Nitram

I Nitram skildras det förfelade liv och de händelser som ledde fram till ett av Australiens största trauman i modern tid, massakern i Port Arthur på Tasmanien 1996 då 35 människor sköts ihjäl.